Polityka Prywatności


Apteka internetowa K&D Apteka aptekanet.com, jest zarządzana i obsługiwana przez K&D Apteka z siedziba w Warszawie, 02-390 Warszawa, ul.Grójecka 194/u16, NIP 793-108-77-45, REGON 014953947.


Usługi świadczone za pośrednictwem Apteki Internetowej są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Jako takie podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271 z późn. zm.).

"K&D Apteka" Apteka mgr farm. Dariusz Kubrak jest administratorem danych osobowych użytkowników Apteki Internetowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z póżn. zm). Do przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdują dodatkowo przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe użytkowników Apteki Internetowej przetwarzane są na podstawie dobrowolnie i wyraźnie udzielonej zgody, w zakresie i celu dokładnie określonym w stosownych klauzulach zgody zamieszczonych w Aptece Internetowej. Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi użytkowników Apteki Internetowej określa Regulamin.

Ponadto, usługi świadczone za pośrednictwem Apteki Internetowej, z uwagi na swój przedmiot, niejednokrotnie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.04.53.533) i ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, wraz z przepisami wykonawczymi. Regulacjom tym podlega w szczególności sprzedaż produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety.

Zwroty i reklamacje produktów dostępnych w Witrynie dokonywane są zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami regulaminów świadczenia poszczególnych usług i podlegają przepisom ustawy - Prawo farmaceutyczne (w odniesieniu do sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych poprzez "Platformę zamawinia leków"). Dodatkowo zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Sprzedaż realizowana w ramach "Platformy zamawiania leków" nie jest sprzedażą wysyłkową i jako taka nie podlega regulacji przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

K&D Apteka. – mając na względzie wysoki standard i bezpieczeństwo prawne oferowanych usług, w trosce o należną ochronę praw konsumentów - zapewnia, w zakresie będącym pod jej kontrolą, zgodność warunków, na jakich świadczone są usługi za pośrednictwem Apteki Internetowej, z powołanymi wyżej regulacjami prawnymi. Usługi oferowane w Aptece Internetowej świadczone są zgodnie z Regulaminem portalu oraz regulaminami odnoszącymi się do poszczególnych usług.

W odniesieniu do usług świadczonych przez innych usługodawców, K&D Apteka  dokłada wszelkich możliwych z jej strony starań – w szczególności z uwzględnieniem założeń określonych w Regulaminie - zmierzających do zapewnienia zgodności ofert i sposobu ich realizacji z obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi jednakże z tego tytułu odpowiedzialności.

Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Apteki Internetowej użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel